PROGRAMY EDUKACYJNE

PROGRAMY I USŁUGI SIECIOWE

Niektóre z naszych programów edukacyjnych dostępne są również w specjalnych wersjach sieciowych dla szkół, firm lub instytucji, prowadzących zorganizowane kursy lub szkolenia.

Z zakupu licencji szkolnej, po znacznie obniżonej cenie, mogą korzystać wyłącznie szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące bezpłatną edukację na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub licealnym i dokonujące bezpośredniego zakupu z własnych środków bez przetargu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny.

Mistrz Klawiatury II PRO

Jest to sieciowa wersja programu do nauki pisania na klawiaturze, Mistrz klawiatury II, przeznaczona do instalacji w lokalnej sieci (LAN). Programy uczniowskie wymagają zainstalowania na poszczególnych komputerach w sieci. Program nauczycielski i administracyjny wraz z własną bazą danych instalowany jest na serwerze lub komputerze nauczyciela. Można zdefiniować kilka grup uczniów, które nauczyciel zmienia na lekcjach z poszczególnymi klasami lub grupami.

Zasady licencjonowania

Program sprzedawany jest z licencją na określoną ilość stanowisk komputerowych. Może być używany przez dowolną ilość uczniów, ale tylko na komputerach w sieci szkoły, firmy lub instytucji, w której został zainstalowany. Licencja na zakupioną wersję jest nieograniczona czasowo.
Dokładny opis, ekrany i kalkulator cen...

Mistrz Klawiatury 24 PRO

Jest to rozszerzona wersja usługi online Mistrz Klawiatury 24 do nauki pisania na klawiaturze, wzbogacona o panel administracyjny umożliwiający nauczycielowi lub administratorowi samodzielne tworzenie lub usuwanie grup i kont użytkowników w ramach przyznanej puli, przyznawanie uprawnień, kontrolę aktywności i wyników uczniów. Usługa świadczona jest w modelu SaaS (z tzw. chmury). Dostęp do aplikacji zarówno przez użytkowników jak i nauczycieli lub administratorów przez przeglądarkę Microsft Intrenet Explorer z wtyczką Silverlight z dowolnego komputera na świecie połączonego z Internetem.
Dokładny opis, ekrany i kalkulator cen...

Zasady licencjonowania

Aplikacja udostępniana jest na zasadzie abonamentów dostępowych dla okreslonej liczby uzytkowników na okres roku, dwóch lub trzech lat. Konta użytkowników, którzy ukończyli kurs mogą być usunięte i utworzone na ich miejsce nowe.

Mistrz Klawiatury 24 PRO w Intranecie klienta

Istnieje również możliwość instalacji opisanej wyżej usługi w sieci wewnętrznej dużej instytucji lub firmy (licencja na minimum 150 użytkowników). Aby było to możliwe, sieć klienta i oprogramowanie serwera muszą spełniać określone wymagania, dlatego w przypadku zainteresowania ofertą prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

Zasady licencjonowania

Licencja na wersję aplikacji zainstalowanej u klienta jest w tym przypadku wieczysta.

Inne programy - licencje wielostanowiskowe

Inne nasze programy nie mają specjalnych wersji sieciowych. Służą do indywidualnej pracy ucznia i są instalowane na każdym komputerze niezależnie.

Można jednak zakupić na nie wielostanowiskowe licencje szkolne z dużymi zniżkami.