PROGRAMY EDUKACYJNE

MISTRZ KLAWIATURY II PRO

Mistrz Klawiatury II Pro to sieciowa wersja programu Mistrz Klawiatury II, specjalnie przystosowana do prowadzenia kursów komputerowych lub do użytku na lekcjach informatyki w szkole. Program pracuje w sieci lokalnej LAN.

W skład pakietu wchodzi specjalna wersja Mistrza Klawiatury II, przystosowana do pracy w sieci lokalnej oraz program administracyjno-nauczycielski Mistrz Klawiatury II Pro Serwer wraz z własną bazą danych. Nie wymaga więc żadnego dodatkowego oprogramowania poza sytemem Windows w dowolnej wersji. Program uczniowski dostarczany w wersji sieciowej może być również skonfigurowany do pracy lokalnej i wówczas jest funkcjonalnie identyczny ze standardową wersją jednostanowiskową Mistrza Klawiatury II.

Program nauczycielski umożliwia prowadzącemu kurs między innymi:

  • Zdefiniowanie i wybór grup użytkowników odpowiadających np. poszczególnym klasom lub grupom korzystającym z programu.
  • Włączanie lub wyłączanie poszczególnych funkcji programu dla komputerów w sieci.
  • Wgląd w historię pracy, postępy i wyniki uzyskiwane przez poszczególnych uczniów we wszystkich sesjach.
  • Aktualny wgląd w czasie rzeczywistym w pracę wszystkich uczniów na poszczególnych stanowiskach, łącznie z informacją kto jest zalogowany, jakie okno jest aktualnie otwarte, jakie ćwiczenie wykonywane i jakie uzyskiwane są wyniki.
  • Wydruk raportu wyników osiągniętych przez poszczególnych uczniów.
  • Eksport danych do plików w formacie HTML, XML, XLS (Microsoft Excel) lub do pliku tekstowego (TXT).
  • Skopiowanie danych do dowolnego programu biurowego.
Okno grup
Okno tworzenia i edycji grup uczniów/kursantów

Administrator/nauczyciel może zablokować możliwość dokonywania jakichkolwiek zmian przez uczniów, a w szczególności dodawania lub usuwania uczniów, przez co może uniemożliwić uczniom wszelkie próby zatuszowania swojej działalności i uzyskiwanych wyników. Program uzyskał zalecenie Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego (nr zalecenia 0600/2002). Wersja PRO sprzedawana jest z licencją na określoną ilość stanowisk w ramach jednej szkoły, firmy lub instytucji. Z zakupu licencji szkolnej, po znacznie obniżonej cenie, mogą korzystać wyłącznie szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące bezpłatną edukację na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub licealnym i dokonujące bezpośredniego zakupu z własnych środków bez przetargu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny.

Okno sesji
Podgląd aktywnych sesji w czasie rzeczywistym
Kalkulator cen licencji wielostanowiskowych programu
Mistrz Klawiatury II PRO


Ilość stanowisk:   

Typ licencji: 
Cena netto VAT zw. Cena brutto