PROGRAMY EDUKACYJNE

eTeacher 5

Program do nauki języka angielskiego

eTeacher 5 to najnowsza, całkowicie na nowo napisana wersja najstarszego polskiego programu na rynku. Pierwsza jego wersja dla DOS wyszła już ponad 30 lat temu, w 1990 roku.

Podobnie jak jego poprzednie wersje jest to program o charakterze ćwiczeniowo-testowym. Nie stanowi systematycznego kursu językowego, lecz zawiera bogaty zbiór ćwiczeń i testów, które bardzo skutecznie wspomagają i uatrakcyjniają naukę języka angielskiego w szkole, na kursie językowym, czy na studiach. Może stanowić pożyteczną pomoc dla samouka. Jest również nieocenioną pomocą w przygotowaniu do różnych egzaminów (Matura, FCE, Proficiency itp.).

eTeacher 5 jest obecnie oferowany w trzech wersjach: Standard, Professional i Professional Plus. eTeacher 5 działa poprawnie we wszystkich wersjach Windows od XP do 10 i 11.
Główne cechy wszystkich wersji:

 • Łatwa nawigacja i znajdowanie poszukiwanego materiału dzięki zakładkom i drzewkom.
 • Uporządkowanie ćwiczeń według różnych kluczy: poziomu, tematyki słownictwa, zagadnień gramatycznych czy egzaminów.
 • Ponad 1000 ćwiczeń 15-tu różnych typów.
 • Uruchamianie ćwiczeń w trybie nauki lub testu.
 • Zabawne angielskie komentarze po odpowiedziach.
 • Generator losowych testów lub ćwiczeń z wybranego zakresu materiału.
 • Możliwość nagrywania i porównywania poprawności wymowy z wymową lektora.
 • Graficzna prezentacja wyników i postępów w nauce dla wielu użytkowników.
 • Wbudowany słowniczek angielsko-polski i podręcznik gramatyki.
eTeacher 5 Standard menu
Główne okno nawigacyjne eTeachera 5 Standard.
eTeacher 5 Professional menu
Główne okno nawigacyjne eTeachera 5 Professional.

Wersja Standard zawiera ponad 1000 ćwiczeń. Nie posiada jednak edytorów ćwiczeń. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z gotowych ćwiczeń i testów dostarczonych z programem.

Wersja Professional zawiera te same 1000 ćwiczeń co wersja Standard, ale ma charakter otwarty: oprócz ćwiczeń gotowych istnieje możliwość wprowadzania własnych ćwiczeń lub redagowanie dostarczonych z programem. Dodatkowe cechy wersji Professional:

 • Przyjazne edytory i kreatory do przygotowywania własnych ćwiczeń i testów wszystkich typów.
 • Możliwość tworzenia własnych zakładek i drzew tematycznych.
 • Możliwość zapisu wygenerowanych losowo testów/ćwiczeń.
 • Możliwość edycji i rozbudowywania podręcznego słowniczka angielsko-polskiego.
 • Opcjonalna dodatkowa zakładka Mój Komputer dająca bezpośredni dostęp do plików ćwiczeniowych na dysku, a nie poprzez skróty w pozostałych zakładkach.
 • Możliwość importu i konwersji ćwiczeń ze starszych wersji eTeachera 3 i 4.

Wersja Professional Plus jest dodatkowo rozszerzona o ok. 400 ćwiczeń sytuacyjnych z 6-ciu wydawanych poprzednio oddzielnie tomów eTeacher 5 Special Edition. Są to ćwiczenia zawierające słownictwo i wyrażenia na różnym poziomie, potrzebne w konkretnych sytuacjach. W założeniu ćwiczenia te przypominają więc trochę popularne „Rozmówki” sytuacyjne.

 1. Wakacje letnie – słownictwo i wyrażenia potrzebne w czasie podróży, w hotelu, restauracji, na campingu itp.
 2. Wakacje zimowe – podobna tematyka, ale związana ze sportami zimowymi, rodzaje sprzętu, śniegu, typowe urazy, wzywanie pomocy.
 3. Zakupy – słownictwo i wyrażenia potrzebnie w czasie różnych zakupów.
 4. Komputer i Internet – terminologia fachowa związana z komputerem i Internetem. Również popularny żargon internetowy i skróty.
 5. Studia – tematyka związana ze studiami, stypendiami i nauką za granicą.
 6. Praca – wyrażenia potrzebne przy staraniu się o pracę, zawody, narzędzie, typowe rozmowy kwalifikacyjne itp.

Poniżej przykładowe ekrany ilustrujące niektóre funkcje programu:

Ćwiczenie obrazkowe
Obrazkowe ćwiczenie słownikowe. Przeciąganie słów pod odpowiadające im obrazki.
Obrazkowy test wyboru
Obrazkowy test wyboru. Wybieranie właściwego słowa odpowiadającego obrazkowi.
Ćwiczenie słownikowo-obrazkowe
Obrazkowe ćwiczenie słownikowe. Tłumaczenie słowa polskiego na angielski z pomocą obrazka przedmiotu.
Uzupełnianie zdań - przeciąganie

Uzupełnianie dłuższych tekstów przez przeciąganie myszką podanych słów na właściwe miejsca.
Test wyboru
Klasyczny test wyboru. Wybieranie słowa najlepiej uzupełniającego lukę w zdaniu.
Uzupełnianie tekstów
Uzupełnianie dłuższych tekstów. Przeważnie podana jest ilość liter, a często też niektóre litery. Tu dodatkowo z otwartym okienkiem podręcznego słownika.
Układanie zdań
Układanie zdań z rozrzuconych słów przez przeciąganie myszką.
Podręcznik gramatyki angielskiej
Obszerny podręcznik gramatyki angielskiej z przykładami, otwierany również jako kontekstowa pomoc w ćwiczeniach o charakterze gramatycznym.
Okno statystyk
Jedna ze statystyk. Wyniki w testach.
Edytor PMD
Edytor ćwiczenia typu przeciąganie słów pod odpowiadające im obrazki. Możliwość dodania również nagrań poprawnej wymowy (tylko w wersjach Professional).
Edytor DIC
Edytor klasycznych ćwiczeń słownikowych. Może to być tłumaczenie słówek lub wyrażeń, podanie antonimów, innych form itp. Możliwe dodanie odpowiedzi alternatywnych i nagrań wymowy (tylko w wersjach Professional).
Edytor nagłówka
Edytor nagłówka ćwiczenia. Podajemy tu opis, instrukcje po polsku i po angielsku, poziom trudności, temat pomocy kontekstowej i inne stałe elementy i parametry danego ćwiczenia lub testu (tylko w wersjach Professional).