eTeacher 5 to najnowsza, całkowicie na nowo napisana wersja najstarszego polskiego programu na rynku. Pierwsza jego wersja dla DOS wyszła już 30 lat temu, w 1990 roku.

Podobnie jak jego poprzednie wersje jest to program o charakterze ćwiczeniowo-testowym. Nie stanowi systematycznego kursu językowego, lecz zawiera bogaty zbiór ćwiczeń i testów, które bardzo skutecznie wspomagają i uatrakcyjniają naukę języka angielskiego w szkole, na kursie językowym, czy na studiach. Może stanowić pożyteczną pomoc dla samouka. Jest również nieocenioną pomocą w przygotowaniu do różnych egzaminów (Matura, FCE, Proficiency itp.).

eTeacher 5 jest obecnie oferowany w trzech wersjach: Standard, Professional i Professional Plus.
Główne cechy wszystkich wersji:

 • Łatwa nawigacja i znajdowanie poszukiwanego materiału dzięki zakładkom i drzewkom.
 • Uporządkowanie ćwiczeń według różnych kluczy: poziomu, tematyki słownictwa, zagadnień gramatycznych czy egzaminów.
 • Ponad 1000 ćwiczeń 15-tu różnych typów.
 • Uruchamianie ćwiczeń w trybie nauki lub testu.
 • Generator losowych testów lub ćwiczeń z wybranego zakresu materiału.
 • Możliwość nagrywania i porównywania poprawności wymowy z wymową lektora.
 • Graficzna prezentacja wyników i postępów w nauce dla wielu użytkowników.
 • Wbudowany słowniczek angielsko-polski i podręcznik gramatyki.

Wersja Standard zawiera ponad 1000 ćwiczeń. Nie posiada jednak edytorów ćwiczeń. Możliwe jest korzystanie wyłącznie z gotowych ćwiczeń i testów dostarczonych z programem.

Wersja Professional zawiera te same 1000 ćwiczeń co wersja Standard, ale ma charakter otwarty: oprócz ćwiczeń gotowych istnieje możliwość wprowadzania własnych ćwiczeń lub redagowanie dostarczonych z programem. Dodatkowe cechy wersji Professional:

 • Nowe przyjazne edytory i kreatory do przygotowywania własnych ćwiczeń i testów wszystkich typów.
 • Możliwość tworzenie własnych zakładek i drzew tematycznych.
 • Możliwość zapisu wygenerowanych losowo testów/ćwiczeń.
 • Możliwość edycji i rozbudowywania podręcznego słowniczka angielsko-polskiego.
 • Opcjonalna dodatkowa zakładka  Mój Komputer dająca bezpośredni dostęp do plików ćwiczeniowych na dysku, a nie poprzez skróty w pozostałych zakładkach.
 • Możliwość importu i konwersji ćwiczeń ze starszych wersji eTeachera 3 i 4.

Wersja Professional Plus jest dodatkowo rozszerzona o ok. 400 ćwiczeń sytuacyjnych z 6-ciu wydawanych poprzednio oddzielnie tomów eTeacher 5 Special Edition. Są to ćwiczenia zawierające słownictwo i wyrażenie na różnym poziomie, potrzebne w konkretnych sytuacjach:

 1. Wakacje letnie – słownictwo i wyrażenie potrzebne w czasie podróży, w hotelu, restauracji, na campingu itp.
 2. Wakacje zimowe – podobna tematyka, ale związana ze sportami zimowymi, rodzaje sprzetu, śniegu, typowe urazy, wzywanie pomocy.
 3. Zakupy – słownictwo i wyrażenia potrzebnie w czasie różnych zakupów.
 4. Komputer i Internet – terminologia fachowa związana z komputerem i Internetem. Również popularny żargon internetowy i skróty.
 5. Studia – tematyka związana ze studiami, stypendiami i nauką za granicą.
 6. Praca – wyrażenia potrzebne przy staraniu się o pracę, zawody, narzędzie, typowe rozmowy kwalifikacyjne itp.


W założeniu ćwiczenia te przypominają więc trochę popularne „Rozmówki” sytuacyjne.

Poniżej przykładowe ekrany ilustrujące niektóre funkcje programu:

cwiczenie PMD
Obrazkowe ćwiczenie słownikowe. Przeciąganie słów pod odpowiadające im obrazki.

cwiczenie MPD
Obrazkowy test wyboru. Wybieranie właściwego słowa odpowiadającego obrazkowi.

obrazkowe ćwiczenie słownikowe
Wpisywanie słowa odpowiadającego obrazkowi. Ćwiczenie może akceptować kilka synonimów, jeśli istnieją.


DIC: Klasyczne ćwiczenie słownikowe. Należy, w zależności od instrukcji, wpisać tłumaczenie słowa, lub podać np. jego antonim lub inna formę. Ćwiczenie akceptuje alternatywne dobre odpowiedzi.

MLT: Klasyczny test wyboru
Klasyczny test wyboru. Wybieranie słowa najlepiej uzupełniającego lukę w zdaniu.

Uzupełnianie dłuższych tekstów
Uzupełnianie dłuższych tekstów. Przeważnie podana jest ilość liter, a często też niektóre litery. Tu dodatkowo z otwartym okienkiem podręcznego słownika.

Uzupełnianie dłuższych tekstów przez przeciąganie
Uzupełnianie dłuższych tekstów przez przeciąganie myszką podanych słów na właściwe miejsca.

Układanie zdań
Układanie zdań z rozrzuconych słów przez przeciąganie myszką.

Podręcznik gramatyki
Obszerny podręcznik gramatyki angielskiej z przykładami, otwierany również jako kontekstowa pomoc w ćwiczeniach o charakterze gramatycznym.

Statystyka
Jedna ze statystyk. Wyniki w testach.

edytor PMD
Edytor ćwiczenia typu przeciąganie słów pod odpowiadające im obrazki. Możliwość dodania również nagań poprawnej wymowy.

Editor DIC
Edytor klasycznych ćwiczeń słownikowych. Może to być tłumaczenie słówek lub wyrażeń, podanie antonimów, innych form itp. Możliwe dodanie odpowiedzi alternatywnych i nagrań wymowy.

Editor naglówka
Edytor nagłówka ćwiczenia. Podajemy tu opis, instrukcje po polsku i po angielsku, poziom trudności, temat pomocy kontekstowej i inne stałe elementy i parametry danego ćwiczenia lub testu.

et5pro_menu
eTeacher 5 Pro - Główne okno nawigacyjne umożliwia łatwy wybór ćwiczeń według różnych kryteriów: typu, poziomu trudności, tematyki, zagadnień gramatycznych, sytuacji. W wersjach Professional umożliwia również tworzenie własnych zakładek, drzew i ćwiczeń.

et5st-menu
eTeacher 5 Standard - Główne okno nawigacyjne umożliwia łatwy wybór ćwiczeń według różnych kryteriów.