PROGRAMY EDUKACYJNE
Mistrz Klawiatury 24

Mistrz Klawiatury 24 - to aplikacja ucząca szybkiego, bezbłednego i bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera, działająca online z "chmury" przez przeglądarkę internetową. Program oparty jest na wypróbowanej i skutecznej metodyce nauczania Mistrza Klawiatury II. Program działa obecnie wyłącznie z przeglądarką Intenetową Microsoft Internet Explorer z wtyczką Silverlight. Jest ona dostarczana również z Windows 10, gdzie znajduje się w Akcesoriach Windows.

Główne zalety takiego rozwiązania to:

  • Dostęp do aplikacji przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.
  • Możesz korzystać z programu w domu, w pracy, w podróży, w dowolnym miejscu na świecie. Wszędzie będziesz miał dostęp do swoich dotychczasowych wyników i będziesz mógł kontynuować naukę.
  • Nie trzeba instalować programu.
  • Jeśli na nowo instalujesz system lub zmieniasz komputer - nie musisz nic reinstalować.

Główne okno ćwiczeniowe. Ćwiczenie ośmiu klawiszy a,s,d,f,j,l,; w lekcji 3.

Główne okno ćwiczeniowe. Ćwiczenie liter łacińskich bez polskich znaków diakrytycznych na specjalnej wersji inwokacji do Pana Tadeusza bez polskich liter, napisanej przez Stanisława Barańczaka.

Główne cechy aplikacji:

  • Systematyczna nauka z wykorzystaniem kliku kursów do wyboru w zależności od potrzeb, czasu i stopnia zaawansowania.
  • Częściowe zastąpienie ćwiczeń z bezsensownych zbitek słów z ćwiczonych liter - zabawną poezją.
  • Możliwość korzystania z gotowych kursów lub nauki samodzielnej.
  • Generator ćwiczeń z wybranych liter.
  • Możliwość utworzenia ćwiczeń z własnych tekstów.
  • Rozbudowana Pomoc, zawierająca również wskazówki metodyczne i zasady ergonomii.

Specjalna poezja Stanisława Barańczaka

Mistrz Klawiatury II i 24 są pierwszymi programami na świecie, w których ćwiczenia składające się z przypadkowych słów z ćwiczonymi literami zostały częściowo zastąpione przez specjalnie do tego celu napisaną poezję. Autorem 24 zabawnych wierszyków "mankamętowych" do poszczególnych lekcji jest jeden z najwybitniejszych polskich poetów, Stanisław Barańczak.


Elementy pierwszej lekcji kursu pisania liter.

Jedna ze statystyk: szybkość uderzania poszczególnych klawiszy.

Z programu mogą korzystać z powodzeniem zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Program może być wykorzystany zarówno przez początkujących, którzy nie mieli dotychczas styczności z klawiaturą, jak również przez zaawansowanych użytkowników komputera, którzy chcą poprawić technikę, szybkość i bezbłędność pisania. Zaawansowani mogą również stworzyć ćwiczenia z własnych tekstów posiadanych na dysku.

Program uwzględnia specyfikę języka polskiego i technikę pisania polskich znaków narodowych.