PROGRAMY EDUKACYJNE
Mistrz Klawiatury 24
Mistrz Klawiatury 24

Mistrz Klawiatury 24 - to aplikacja ucząca szybkiego, bezbłednego i bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera, działająca online z "chmury" przez przeglądarkę internetową. Program oparty jest na wypróbowanej i skutecznej metodyce nauczania Mistrza Klawiatury II. Program działa obecnie wyłącznie z przeglądarką Intenetową Microsoft Internet Explorer z wtyczką Silverlight. Jest ona dostarczana również z Windows 10, gdzie znajduje się w Akcesoriach Windows.

Główne zalety takiego rozwiązania to:

  • Dostęp do aplikacji przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.
  • Możesz korzystać z programu w domu, w pracy, w podróży, w dowolnym miejscu na świecie. Wszędzie będziesz miał dostęp do swoich dotychczasowych wyników i będziesz mógł kontynuować naukę.
  • Nie trzeba instalować programu.
  • Jeśli na nowo instalujesz system lub zmieniasz komputer - nie musisz nic reinstalować.
Okno ćwiczeniowe
Główne okno ćwiczeniowe. Ćwiczenie ośmiu klawiszy a,s,d,f,j,l,; w lekcji 3.
Wiersz Barańczaka
Główne okno ćwiczeniowe. Ćwiczenie liter łacińskich bez polskich znaków diakrytycznych na specjalnej wersji inwokacji do Pana Tadeusza bez polskich liter, napisanej przez Stanisława Barańczaka.

Główne cechy aplikacji:

  • Systematyczna nauka z wykorzystaniem kliku kursów do wyboru w zależności od potrzeb, czasu i stopnia zaawansowania.
  • Częściowe zastąpienie ćwiczeń z bezsensownych zbitek słów z ćwiczonych liter - zabawną poezją.
  • Możliwość korzystania z gotowych kursów lub nauki samodzielnej.
  • Generator ćwiczeń z wybranych liter.
  • Możliwość utworzenia ćwiczeń z własnych tekstów.
  • Rozbudowana Pomoc, zawierająca również wskazówki metodyczne i zasady ergonomii.

Specjalna poezja Stanisława Barańczaka

Mistrz Klawiatury II i 24 są pierwszymi programami na świecie, w których ćwiczenia składające się z przypadkowych słów z ćwiczonymi literami zostały częściowo zastąpione przez specjalnie do tego celu napisaną poezję. Autorem 24 zabawnych wierszyków "mankamętowych" do poszczególnych lekcji jest jeden z najwybitniejszych polskich poetów, Stanisław Barańczak.

Okna kursu
Elementy pierwszej lekcji kursu pisania liter.
Okno statystyk
Jedna ze statystyk: szybkość uderzania poszczególnych klawiszy.

Z programu mogą korzystać z powodzeniem zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Program może być wykorzystany zarówno przez początkujących, którzy nie mieli dotychczas styczności z klawiaturą, jak również przez zaawansowanych użytkowników komputera, którzy chcą poprawić technikę, szybkość i bezbłędność pisania. Zaawansowani mogą również stworzyć ćwiczenia z własnych tekstów posiadanych na dysku.

Program uwzględnia specyfikę języka polskiego i technikę pisania polskich znaków narodowych.